09133537508 حمید سلطانی

محصولات:

آدرس کارخانه:
یزد –  شاهدیه – گردفرامرز – شهرک یخچی – خیابان سازندگان

 

آدرس دفتر فروش:
یزد –  شاهدیه – گردفرامرز – شهرک طالقانی – ابتدای بلوار سعادت

شماره تماس

شماره دفتر: ۰۳۵-۳۵۲۱۸۱۴۸

شماره فکس: ۰۳۵-۳۵۲۱۸۱۴۸